bg

Ангел Леонкев


Общ изглед
Жилищно-търговска сграда на Т. Бангиев
Характерно за 1920-те, сградата има еклектичен характер, макар много ясно да се чете и навлизането на стила на модернизма - широките 6-крили прозорци, липсата на всякаква декорация с изключение на няколко апликирани пластически елемента, отявлен хоризонтализъм (балконът и корнизът над прозорците).
Архитект: Ангел Леонкев
Град / Населено място: Варна