Апартаментна сграда „Балкан“

Тип сграда: Апартаментни сгради
Град / Населено място: Варна
Архитект: Желязко Богданов
Година: 1935GPS координати:43.202993,27.914027
Виж картата

Описание


Сградата е представител на големите кооперативни апартаментни здания, строени в големите български градове (основно София и Варна) през 1930-те години. Сградата е рационалистично мислена, без никакви декоративни елементи, като формата и разположението на парцела позволяват разгръщането на обено-пространствената ѝ композиция.

Локация