Апартаментните сгради

Нов вид сгради през периода са апартаментните сгради. Все повече кооперативни здания се изграждат от средата на 20-те години. Голяма част от тях се правят в София, както и в някои от по-големите градове - най-вече Варна и Габрово, като необичайно Пловдив се включва малко по-късно в този процес чак към края на 30-те години.

Списък на апартаментни сгради може да видите от търсачката на сайта, с която може да изберете също и определен период, град или архитект.