Бернард Барух

Ранни години и образование

Роден в София, завършил архитектура във Виена през 1924 г.


къща
Жилищна сграда на Александър Филипчев
Сградата е строена от Александър Филипчев - един от създателите на Бакърената фабрика - който възлага на 3-ма архитекти да изготвят проект за здание в неговия парцел на ул. „Пиротска“, като избира този на арх. Барух. В партера има магазини, на първия етаж е неговият собствен апартамент, а горните ет
Архитект: Бернард Барух
Град / Населено място: София