Борис Иванчев

Ранни години и образование

Роден в Ловеч. Учи архитектура в Дрезден, където се дипломира през 1926 г. През 1928 г. получава право за проектиране.
 


Банята край Шипково
Минерална баня в село Шипково
Сградата е построена през 1940 година от Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството, като част от вълната строежи, свързани със здравословния начин на живот. През периода се строят множество минерални бани - някои след конкурс, а други с възлагане на архитектите на служба в
Архитект: Борис Иванчев