Българска земеделска и кооперативна банка

Тип сграда: Банка
Град / Населено място: Горна Оряховица