Българско търговско параходно дружество

Тип сграда: Обществени сгради
Град / Населено място: Варна
Архитект: Стефан Венедикт-Попов
Година: 1937

Адрес: пл. „Петко Р. Славейков“ № 1, Варна
Откриване: 12.VI.1937

GPS координати:43.198216,27.914748
Виж картата

Локация