Васко Василев

Обща информация и детайли


Васко Василев или Васил Василев завършва архитектура в Линц, Австрия.


Фасада
Сграда на наследници на Юрдан Дряновски
Макар и строена между два калкана в периода след пълната забрана на еркерните наддавания, фасадата на сградата по никакъв начин не е лишена от експресивно пластическо третиране. Това е постигнато с някои от характерните за арх. В. Василев похвати като отдръпването на няколко степени на лоджиите, огр
Архитект: Васко Василев
Град / Населено място: София
Фасада
Сграда на Тевекелиев
Фасадата, макар тясна, е решена с лентовидно остъкляване, без да е дадена изява на стените между помещенията. Стълбището е вкарано в дълбочина, като се осветява от процеп, чиято външна страна е остъклена, като така е образувана вертиална остъклена лента. Парапетите на лоджиите са със силно стилизира
Архитект: Васко Василев
Град / Населено място: София
гурко
Апартаментна сграда на ул. "Генерал Гурко" 45
Характерни за проектите на архитект Васко Василев са големите прозорци-витрини, извитите стъкла, перголите на последния етаж и каменните облицовки. Особено специфични са и експресивно разработените входове с абстрактни мотиви в мозайките. За съжаление и тази прекрасна сграда е претърпяла редица
Архитект: Васко Василев
Град / Населено място: София
отпред
Апартаментна сграда на Теодора и Стефан Пейкови
Теодора и Стефан Пейкови са издателите на списание „Икономия и домакинство“ (издавано 1930-те и 1940-те). Басейнът, намиращ се на покрива на сградата, е използван за медицински цели и е част от клиниката на техния син, който е бил лекар балнеолог. Днес пространството функционира като галерия Sw
Архитект: Васко Василев
Град / Населено място: София
Апартаментна сграда на ул. Гладстон 27 – София
Апартаментна сграда на ул. "Гладстон" 27
Проектираната от завършилия Политехниката в Грац, Австрия, арх. Васил Василев апартаментна сграда на софийската улица Гладстон се нарежда сред най-ценните образци на апартаментни сгради от началото на 1940-те години както заради екстериора, така и заради изключително прецизно разработения интериор.
Архитект: Васко Василев
Град / Населено място: София