Васил Макаринов

Васил Макаринов

Васил Макаринов е дипломиран изкуствовед със защитена през 2012 г. в Нов български университет бакалавърска теза „Прояви на модернизма в архитектурата на апартаментни сгради в София от 20-те и 30-те години на XX век“.

Занимава се системно с проучвания на архитектурата на Модерното движение у нас от 2013 г. От 2014 г. работи в Националния политехнически музей, където е главен уредник и участва в екипите по подготовката на изложбите „Техниката у дома през първата половина на XX век“, „Киното: Магия и техника“, „Красотата на времето“, "Никола Танев. Щрихи от мини Перник" и др.

Участва с доклади в следните научни конференции:
-„Акапелният хор и органът. Източно-западни проекции“ (Национална музикална академия, 2011 г., доклад „Органът – пространство и звук. Архитектурни и живописни решения“),
-VІІ Академични пролетни четения (Национална музикална академия, 2017 г., доклад „Родното, модернизмът и неокласицизмът в архитектурата на България през 1920-те и 1930-те години“),
-Техническо и индустриално наследство в българските музеи (Национален политехнически музей, 2017 г., доклад „Софийската кланица (1928-1933 г.) – ярък обект на българското индустриално и архитектурно наследство“),
-Изкуствоведски четения (БАН, 2019 г., доклад: „Подови мозайки в жилищни сгради от междувоенния период в София като елемент на интериорния дизайн“),
-Векът на Баухаус (2019 г., НБУ, доклад: „Баухаус и жилищната архитектура в София“),
-VII младежка научна конференция (2021 г., БАН, доклад „Щрихи от дейността на архитекти с български произход, дипломирали се в Щутгарт“).

От 2006 г. изучава орган при проф. д-р Нева Кръстева, като в следващите години взима участие в редица органови концерти в София, Стара Загора, Пазарджик, Благоевград, Пловдив и Варна.

В края на септември 2023 година Васил Макаринов напусна земния свят, но неговото наследство ще е с нас завинаги.