Видео-лекция за модернизма: Архитектурата на православните храмове между двете световни войни

02.05.2020 г.
По какъв път тръгва българската църковна архитектура след Първата световна война? Как търсенето на „родни“ форми и новата архитектура на модернизма намират израз в храмовете и митропилитските здания? Теодор Караколев раказва какво се случва от 1920-те до 1944 г., демонстрирайки с примери от различни части на страната – както типови проскти, изградени след Чирпанското земетресение от 1928 г., така и оригинални единични православни храмове.