bg

Видео-лекция за модернизма: Дизайнът и подовите циментови мозайки

23.04.2020 г.
Какви прояви на дизайна можем да открием през междувоенния период? Един от най-често рзработваните елементи – част от интериорния дизайн – са подовите циентови мозайки, с които са застлани почти всички стълбища, коридори и фоайета на жилищни (и не само) сгради. Във втората ни видео-лекция Васил Макаринов разказва накратко за това кои цветове се употребяват най-често, какви са естетическите търсения и кореспондират ли те на процесите, които се случват в изкуството от първата половина на XX век.