Видео-лекция за модернизма: Националната идентичност и междувоенната архитектура

27.04.2020 г.
По какъв начин търсенията на национална идентичност имат своя израз в изкуството – и в частност в архитектурата – от периода между двете световни войни? Изкуствоведът Васил Макаринов ще ви запознае с някои от интересните търсенията на „родни“ форми от страна на българските архитекти и ще се опитам да направи бърз преглед на теоретизирането проблема с текстове от периода.