Генчо Скордев


екстериор
Поща - Бургас
Сградата е построена след архитектурен конкурс, проведен през 1930 година. Основното строителство е завършено до 1933 година, когато там се нанасят част от службите, а официалното откриване е през август 1935 година.
Град / Населено място: Бургас
хали
Хали - Пловдив
На 22 август 1938 година започват изпитанията на машините във вече завършените хали. Официалното откриване и освещаване е в началото на ноември същата година.
Град / Населено място: Пловдив
Хали – Кърджали
Хали – Кърджали
В периода между войните в редица български градове се изграждат хали – Пловдив, Стара Загора, Сливен, Русе и др. Всички те, както и останалите представители на индустриалната архитектура, предлагат на архитектите възможност за разгръщане на най-новите достижения на науката и техниката. Силен интерес
Град / Населено място: Кърджали