Георги Овчаров

Обща информация и детайли


Георги Овчаров завършва архитектура в Мюнхен през 1912 година, непосредствено преди Балканската война. След стаж започва частна практика през 1923 година, като до 1930 година работи с арх. Генко Попов. След това работи с архитектите Рачо Рибаров, Иван Попов и техник Васил Ненков.
Още през 1924 година след конкурс, но и с нуждата от доработка под ръководството на немския проф. Паул Бонац, се строи Агрономическия факултет. В подобен стил през 1936 година в съседство се изгражда и Земеделския изпитателен институт. По време на строителството на Агрономическия факултет строи през 1926 година и къщата на Сирак Скитник в съседство и също стилистично подобна.
През 1928 година строи апартаментна сграда на ъгъла на ул. "Славянска" и "6-и септември", в която се намира и неговият офис и собствен дом.
През 30-те години в стила му се забелязва промяна и вместо честото използване на фасадна тухла, той често облицова сградите в бял камък. Такава е, например, изпълнената през 1934 година сграда на КООП на ъгъла на "Раковска" и пл. "Славейков", изпълнената Работническа болница през първата половина на 30-те и др.
- Паскалев, Неделчо. Георги Овчаров. 1982
- собствени проучвания на фондация "Български архитектурен модернизъм" в Мюнхен


банк
Военно издателство (Българска земеделска банка)
Първоначалният конкурс е проведен през 1929 година, но не е излъчен победител. Втора награда печели екипът Георги Овчаров - Генко Попов, но чак години по-късно реализират работата си с известни изменения.
Архитект: Георги Овчаров
Град / Населено място: София
фасада
Агрономически факултет
Първоначалният конкурс за сградата е през 1924 година, като победител не е избрал. Проектът на Овчаров-Попов е доработен след препоръки от немския проф. Паул Бонац през 1925 година, след което сградата се строи до 1930 година. Днес сградата е Биологически факултет към Софийския университет "Св.
Архитекти: Георги Овчаров, Генко Попов
Град / Населено място: София
интериор
Работническа болница "Царица Йоанна"
Днес сградата е УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ". Многократно надстроявана и разширявана през годините. Първоначалният конкурс е проведен през 1927 година, строителството продължава в периода 1930-35 година и е окочателно открита чак през 1938 година.
Архитект: Георги Овчаров
Град / Населено място: София