Германско училище (разрушено)

Тип сграда: Училища
Град / Населено място: Бургас
Архитекти: Иван Данчов, Станчо Белковски
Година: 1935GPS координати:42.49785429783086,27.47698796624951
Виж картата

Описание


Въпреки възможността за реставрация, сградата бе цялостно разрушена от Община Бургас през 2019 година за изграждането на нов корпус на Бургаската библиотека.

Важна, но рядко прилагана все още в междувоенния период у нас характеристика на Модерното движение, е използваният тук плосък покрив. В естетически смисъл това опосредтва възприемането на пропорциите в обемно-пространствената композиция на архитектурния обект и придава на сградата дори качества на абстрактна тримерна художествена композиция.

Обръщаме внимание и на архитектурното бюро, изпълнило проекта – Белковски–Данчов – чието дело са едни от най-значимите междувоенни обекти у нас като комплекс „България“, кинотеатър „Балкан“ и Студентския дом в София. 

Позната на мнозина бургазлии като „Немската болница“, сградата всъщност отваря врати през 1930-те като Германско училище. Издържано е от акционерно дружество „Песталоци“ (като то е било и тяхна собственост), подчинено директно на Германското правителство в Берлин. В това време съществуват и германски училища в София (дело също на архитектурното бюро Белковски–Данчов като бургаското е продължение на същия конкурс от 1931 г.), в Пловдив, в Русе и др. След идването на новата власт от 1944 г. сградата се използва за болница. 

От изключителна важност е майсторската разработка на фасадата с много фини пропорции на прозоречните отвори, допълнено от различната фактура на отделните обеми - пръскана мазилка за етажите с класните стаи и грубодялан камък при цокъла на партера, преминаващ в експресивно извисяващата се сляпата стена (вляво), явяваща се гърба на сцената на училищния салон. Отново напомняме, че независимо от безспорно високата си архитектурна и историческа стойност, към момента сградата е сериозно застрашена от преобразяване, незачитащо оригиналния ѝ проект и автентика.
архивна снимка с ученици (преди 1944 г.) | photo (before 1944): Старият Бургас

Локация