bg

Дабко Дабков


Общ изглед
Хотел „Мусалла“
Сградата е построена със стоманобетонов скелен и е оборудвана с асансьор, производство на Anton Freissler Maschinen und Aufzüge-Fabrik, Виена. Представител е на стила ар деко.
Архитект: Дабко Дабков
Град / Населено място: Варна
Общ изглед
Жилищна сграда на Яни Цукато
Зданието е един от много качествените образци на модернизма във Варна. От особен интерес е ъгловото решение с вписания цилиндричен обем и фланкиращите го еркерни прозорци в 1-ви и 2-ри етаж. В стила на модернизма е и изпълнението на парапетите на балконите - от хоризонтални ленти листова ламарина и
Архитект: Дабко Дабков
Град / Населено място: Варна
Общ вид, фасада
Термична електрическа централа
Централата е инициирана по времето на мандата на варненския кмет Янко Мустаков (1935-43 г.). През 1949 г. е национализирана и преименувана на ТЕЦ „Янко Костов“. Днес сградата е напълно изоставена, но запазена в автоентичност, което е предпоставка сградата да бъде реставрирана.
Архитект: Дабко Дабков
Град / Населено място: Варна