Димитър Базайтов

Ранни години и образование

За известен период е бил главен архитект на архитектурния отдел на Българската земеделска и кооперативна банка. Завършил е архитектура в Бърно, автор е на множество банкови сгради в страната. 


архив
Библиотека на Българската земеделска и кооперативна банка
От особен интерес са големи керамични табла над партерния етаж, които представят стилизация на различни занаяти. Проектите са изработени от художниците Пенчо Георгиев и Илия Бешков, а са изпълнени от скулптора Пейчев, директор на Керамичното училище. Сградата е значително надстроена днес и е са
Архитекти: Димитър Базайтов, Иван Вълчанов, Т. Боров
Град / Населено място: София