bg

Димитър Попов

Обща информация и детайли


Роден в Симеоновград на 20 април 1881 година. Завършва архитектура в Щутгарт през 1915 година
- Проучени документи в ТУ - Щутгарт
- Досие към БИАД в Музей на архитектурата
- Чинков, Никола. "Пловдивска архитектурна хроника"


Кланица – Пловдив
Кланица – Пловдив
Веднага след Освобождението на България, клането на животни попада под законови регулации  –  първият регулационен правилник е от 1894 г., последван от законите, отнасящи се до ветеринарната служба от 1897 г. и 1906 г. По това време клането се осъществява в салхани –  малки едноетажни каменни или к
Архитект: Димитър Попов
Град / Населено място: Пловдив
Търговско-индустриална камара - архивна снимка
Търговско-индустриална камара в Пловдив
Сградата е проектирана като Търговско-индустриална камара в края на 30-те години. След промените от 9 септември обаче променя функциите си и към днешна дата е Съдебна палата на Пловдив. През годините претърпява няколко модификации - първоначално през социализма е надстроена с мансарден етаж, нетипич
Град / Населено място: Пловдив