bg

Димитър Цолов


Общ изглед
Паметник-читалище „Надежда“
Дълги години създаденото 1871 г. читалище променя местонахождението си измежду различни сгради в града най-често като наемател. Идеята за собствено място на площада се заражда 1900 г., а през 1910 г. проектирането на сграда е възложено на арх. Наум Торбов, като заради избухването на войните до започ
Архитекти: Иван Васильов, Димитър Цолов
Град / Населено място: Оряхово