Желязко Богданов


Общ вид
Чешма
Чешма за минерална вода в Морската градина, част от оформлението на захода към входа на северния плаж.
Архитект: Желязко Богданов
Град / Населено място: Варна
Общ изглед
Апартаментна сграда „Балкан“
Сградата е представител на големите кооперативни апартаментни здания, строени в големите български градове (основно София и Варна) през 1930-те години. Сградата е рационалистично мислена, без никакви декоративни елементи, като формата и разположението на парцела позволяват разгръщането на обено-прос
Архитект: Желязко Богданов
Град / Населено място: Варна
Общ изглед
Варненска популярна банка
Сградата е построена след проведен през 1937 г. конкурс, спечелен от проекта на арх. Богданов с мото „Златен влог“. Каквато е и практиката при изграждане на сгради с подобно предназначение, фасадата е със строго представително излъчване, характерен е също куловидният (надстърчащ) обем и облицовката
Архитект: Желязко Богданов
Град / Населено място: Варна
Общ изглед
Сграда на Вахан Андреасов Енгибаров
Сградата е решена напълно в духа на модернизма – широко остъкление в етажите, като прозорците са оформени в ленти посредством общи первази и корнизи, преминаващи в лоджиите (ъгълът вляво). Като контрапункт са балконите (вдясно), изпълнени с тръбни парапети. Годината на строежа е изписана след входна
Архитекти: Никола Хорозов, Желязко Богданов
Град / Населено място: Варна