Желязко Рашев

Ранни години и образование

Роден: 21.01.1890
Образование: Висше техническо училище - Мюнхен