2021: Жив дух. Здраво тяло. Модернизъм

Жив дух. Здраво тяло. Модернизъм
15.12.2020 г.

Когато през 1939 година в новооткритата къща на Тодор и Стефан Пейкови в центъра на София заработва открит басейн за медицински цели на покрива, това не е случайно събитие, а важен момент от духа на епохата. Необичайното дори за 2021 година съоръжение е ползвано от техния син – лекар баленолог – който е лекувал свои пациенти в идеалния център на столицата на България.

Проектираната от арх. Васко Василев сграда с изящна модерна архитектура не е единствената с тази естетика, свързана с медицината и хигиената. В годините между Първата и Втората световна война идеите, свързани със здравето и чистотата се настаняват в съзнанието на обществата по целия свят по нов начин. От една страна той е свързан от практична гледна точка с последиците от тежкия испански грип, както и бушуващата дълго време туберкулоза, а от друга приема и по-„духовни“ и нематериални изражения във философски и политически идеи на времето, някои от които ще добият ужасяващи форми в края на периода.

Старата латинска сентенция Mens sana in corpore sano – Здрав дух в здраво тяло – не е забравена. Материалното изражение на тези идеи, свързани със строителство на сгради за здраве, се преплита с естетическото изражение в различните болници, санаториуми, бани и други подобни, изградени в духа на модернизма. През 2021 година екипът на „Български архитектурен модернизъм“ решихме да фокусираме внимание към това преплитане в неговите форми, свързани предимно със здравеопазване и някои форми на превенция. Ще се опитаме да насочим интереса ви към междувоенните болници, санаториуми, различни видове бани, както и планински хижи, свързани с доброто здраве, градени в живия дух на модернизма без да пропускаме, че този дух засяга не само архитектурата, а и други сфери на изкуството и културата.

декември 2020