Жилищно-търговска сграда на Алкмеон и Александър Парушеви

Тип сграда: Частни къщи
Град / Населено място: Варна
Архитект: Антон Франгя
Година: 1932

Адрес: бул. „Княз Борис I-ви“ № 28
Информационен регистър на варненското недвижимо културно наследство: www.varnaheritage.com