bg

Жилищно-търговска сграда на Т. Бангиев

Тип сграда: Частни къщи
Град / Населено място: Варна
Архитект: Ангел Леонкев
Година: 1928

Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 79, Варна

Описание


Характерно за 1920-те, сградата има еклектичен характер, макар много ясно да се чете и навлизането на стила на модернизма - широките 6-крили прозорци, липсата на всякаква декорация с изключение на няколко апликирани пластически елемента, отявлен хоризонтализъм (балконът и корнизът над прозорците).