Жилищно-търговска сграда на Янка Събева Юрданова

Тип сграда: Частни къщи
Град / Населено място: Варна
Архитект: Стефан Венедикт-Попов
Година: 1928

Адрес: ул. „Баба Рада“ № 18

GPS координати:43.204316,27.920303
Виж картата

Информационен регистър на варненското недвижимо културно наследство: www.varnaheritage.com

Локация