За нас

Фондация Български архитектурен модернизъм е организация, регистрирана в България, която събира изследователи на архитектурата, работещи от началото на 2014 година с основен фокус архитектурата в България от 1920-те, 1930-те и 1940-те години.
 

Целите

Основните цели на Фондацията са проучване, изследване, документиране, популяризиране и работа за опазване на модерната архитектура и нейните проявления в границите на България, или създадените от български архитекти в чужбина образци.

Членовете на групата извършват постоянни теренни проучвания из цялата страна, като изследват и всякакви архивни материали. Образователната дейност се извършва и чрез изложби, лекции, презентации, дискусии сред широк кръг публика.

За популяризиране на дейността е създадена фейсбук страницата „Български архитектурен модернизъм“.
 

Екип

Васил Макаринов
Васил Макаринов

Васил Макаринов е дипломиран изкуствовед със защитена през 2012 г. в Нов български университет бакалавърска теза „Прояви на модернизма в архитектурата на апартаментни сгради в София от 20-те и 30-те години на XX век“.

Занимава се системно с проучвания на архитектурата на Модерното движение у нас от 2013 г. От 2014 г. е уредник в Националния политехнически музей, където участва в екипите по подготовката на изложбите „Техниката у дома през първата половина на XX век“, „Киното: Магия и техника“, „Красотата на времето“, "Никола Танев. Щрихи от мини Перник" и др.

В края на септември 2023 година Васил Макаринов напусна земния свят, но неговото наследство ще е с нас завинаги.

Виж още
Теодор Караколев
Теодор Караколев

Теодор Караколев е дипломиран магистър-изкуствовед с бакалавърска степен от Нов български университет през 2020 година на тема „Архитектура на православните храмове в България между двете световни войни“ и магистърска теза "Стенописи и икони в пловдивските православни храмове от междувоенния период", защитена през 2023 година.

Работи като журналист и има дългогодишен опит в регионални, и национални медии, специализирал в сферата на културата и изкуствата. Роден е и живее в Пловдив, където и работи. 

Виж още