За Немското училище в Бургас

За Немското училище в Бургас
04.12.2019 г.

ДО Г-Н ДИМИТЪР НИКОЛОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС;
Г-ЖА ЙОРДАНКА АНАНИЕВА, ЗАМ.-КМЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА“
БУРГАСКИТЕ МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ

ПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПЛАНИРАНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА БИВШЕТО НЕМСКО УЧИЛИЩЕ В БУРГАС

Идеята за създаване на комплекс за съвременно изкуство и модерна за XXI век библиотека в бившето Немско училище в Бургас е похвална. Заедно с развитието на други обекти, като например Културен център „Морско казино“, градът безспорно се нарежда сред лидерите в страната в културната сфера. Отношението към културното наследство и историята на града е неразделна част от това развитие.

При създаването на КЦ „Морско казино“ се показа зряло и европейско отношение към това културно наследство. Сградата бе относително качествено реконструирана и пое много добре новите си функции, без от това да страна естетиката на прекрасния образец на модерната архитектура, създаден от архитектите Виктория Ангелова–Винарова и Борис Винаров през 1936-1938 г.

Надяваме се Община Бургас, като инвеститор и основен контрольор на проекта за създаването на комплекс за съвременно изкуство, да отчете високата естетическа стойност и на сградата на бившето Немско училище. Издигнатата през 1936 година сграда по проект на едни от най-изтъкнатите български архитекти Станчо Белковски и Иван Данчов е сграда от европейски мащаб, която може да бъде поставена в авангарда на архитектурните тенденции от периода.

Историческо щастие е, че през годините сградата е запазила в автентичност голяма част от своите елементи – специфичната за модерната архитектура в България мазилка, облицовки от камък, дървени дограми, а също и своята обемно-пространствена композиция, дворното пространство. Характерен елемент от много голямо значени е специфичната разработка на ъгъла. Именно привидно неугледният вид в момента дава шанс на днешното поколение да запази прекрасния проект и оригинална идея на архитектурното бюро Брлковски–Данчов, като така инвеститори, архитекти и строители се намесят минимално във вида на сградата на бившето Немско училище. Само това ще покаже истинско уважение на днешните бургазлии и българи към тези, които са направили Бургас един истински европейски град още преди един век.

Публикуваните в общественото пространство визуализации показват проект за привнасяне на редица чужди на естетиката, стила и времето на строителството на сградата елементи – пълна промяна на фасадата придаваща нов характер, незапазващ автентичните мазилка и каменна облицовка; промени в хармоничното разположение на прозоречните отвори и незапазване на растерното им членение и др, които безспорно ще заличат оригиналния вид на проекта на архитектите Станчо Белковски и Иван Данчов.

Надяваме се, че публикуваните визуализации са предварителен проект, необсъден с бургаската общественост, архитекти и специалисти на местно и национално ниво, а проектантите и инвеститорът в лицето на Община Бургас да прояви добрата практика от проекта за реконструкция на Морското казино. Апелираме към запазване на автентичността на сградата: нейните обеми, материали и детайли в максимално близък до оригиналния вид. Само така инвестиционният проект ще бъде наистина проект, свързан действително с културата на Бургас.

С уважение,
Теодор Караколев
Васил Макаринов
Фондация „Български архитектурен модернизъм“