Иван Бояджиев

Снимка: „Автопортрет с музи“, 1928 г., маслени бои, платно, 94/109, НГХ.


2019
Железничарски пансион
Пансионът е основан през 1925 г. с указ на Цар Борис III, като се помещава в т.нар. „Търновски хан“. Идеята за създаването на пансиона е да се облекчи животът на бедни железничарски семейства, като същевременно се даде възможност на техните наследници да получат солидно образование. Сгра
Архитект: Иван Бояджиев
Град / Населено място: Велико Търново