bg

Индра Марек

Обща информация и детайли


Архитект Индра Марек е работил по ВиК системите в Пловдив към общината. Запазен е проектът за собствения му дом, което е доказателство, че е имал и проектантски права на строителен инженер.


Собствен дом на инж. Марек
Собствен дом на инж. Марек
Сградата, проектирана от инженер Индра Марек за собствен дом, е една от първите в града с плосък покрив. Марек е работил по ВиК системите в града, но изгежда е имал и проектантско право като строител.
Архитект: Индра Марек
Град / Населено място: Пловдив