bg

Йордан Йорданов


Фасада
Къща на Дионисий поп Константинов
Макар изградена през 1930-те, освен стиловите характеристики на ранния модернизъм, дизайнът на фасадата включва силно изразени елементи от късния сецесион и ар деко.
Архитект: Йордан Йорданов
Град / Населено място: Варна