bg

КАЛЕНДАР 2020

КАЛЕНДАР 2020
15.01.2020 г.

БЕТОН. СТЪКЛО. МЕТАЛ. Индустриалната архитектура и първите стъпки на модернизма

Екипът на „Български архитектурен модернизъм“ продължава с проучванията и популяризаторската си дейност и през 2020 година. Във връзка с тематичната насоченост – „Индустриална архитектура“ – в следващите месеци екипът ще направи още проучвания както в страната, така и в чужбина. Планираме и още много събития през 2020 година – безплатни лекции, обиколко и др. в градове в цяла България.

Може да подкрепите нашата дейност, като получите новия ни КАЛЕНДАР за 2020 година. Включените в него сгради и съоръжения от цялата страна са свързани с темата индустриална архитектура и примери за навлизането на нови материали в началото на XX век. Примерите, които ще откриете в него са разнообразни – както хали, така и мостове, комини, водни кули и пр. от различни части на страната – София, Пловдив, с. Щръклево, Перник, Кърждали, Сливен и др.

Помощта, която съберем чрез календара, ще използваме за продължаване на проучванията ни и популяризирането на българската архитектура от междувоенния период. През послединте 2 години посетихме Берлин, Мюнхен и Дрезден, като проучванията там, както и в различни архиви в България представихме в близо 20 събития – безплатни лекции и обиколки в около 10 града цялата страна.

Можете да получите информация как да получите календара, като ни пишете съобщение на фейсбук страницата ни, както и на имейла bgmodernistarchitecture@gmail.com