bg

Колекция обекти и библиотека

архив

Колекция обекти и библиотека

Част от дейността на фондацията е опазването на материалното културно наследство. Фондацията пази фонд с подвижни материални ценности от периода, които са спасени от разрушавани сгради, закупени с наши средства или дарени от наши партньори. Всеки може да подпомогне тази колекция с дарение, като се свърже с нас.

Друга част от архивната дейност е свързана с различни видове документи - периодика (вестници, списания) от междувоенно време, различни видове книги, стари чертежи, снимки, картички и други подобни архиви, които имат научна и естетическа стойност. Част от тях са достъпни и за нашите приятели, които ни подкрепят в платформата Patreon.