Кооперативен дом „Радост“

Тип сграда: Апартаментни сгради
Град / Населено място: София
Архитект: Ганка Гинева-Петрушева
Година: 1934

Адрес: ул. „Екзарх Йосиф“ № 73, София

GPS координати:42.70070566395451,23.32875701478891
Виж картата

Локация