Кооперативна палата "Св. София"

Тип сграда: Апартаментни сгради
Град / Населено място: София
Архитект: Лазар Парашкеванов
Година: 1928GPS координати:42.696844953931716,23.330474230360856
Виж картата

Локация