Кооперативна сграда „Братски сговор“

Тип сграда: Апартаментни сгради
Град / Населено място: София
Архитекти: Светослав Горанов, Райко Горанов
Година: 1925GPS координати:42.70106069011705,23.32552317080914
Виж картата
- годината 1925 е изписана в мозайката след входната врата
- документация, съхранявана в архива на НАГ

Локация