Кооперация "Гранит 1"

Тип сграда: Апартаментни сгради
Град / Населено място: Пловдив
Архитект: Борис Марков
Години: 1936 - 1938

Една от първите апартаментни сгради в Пловдив, построена по проект на арх. Борис Марков на много тесен парцел - на 4 етажа и с осем апартамента.