Кооперация „Черно-море“

Тип сграда: Индустриални сгради
Град / Населено място: Варна

Архитектът не е установен.
Строителство: 1930-те

Сграда на кооперация „Черно-море“ се намира на брега на Варненското езеро. Кооперацията е създадена през 1932 г. Произвежда двигателни машини, парни котли, металолеярни изделия, дървени и железни плавателни съдове, индустриални машини и машинни части. През 1942г. кооперацията започва да произвежда земеделски машини.

GPS координати:43.202113,27.892632
Виж картата

Локация