Коста Николов


Общ вид
Минна дирекция
В стилистично отношение сградата е смесица между различни препратки към неоренесанс, ар деко, неоготика, националромантизъм и др. Главното фоайе е решено с централно разположено монументално стълбище, разклонено на 2, като цокълните облицовки са изпълнени от различни видове мрамор. Пространството се
Архитекти: Коста Николов, Илия Попов
Град / Населено място: Перник