Къща на Пушеви

Тип сграда: Частни къщи
Град / Населено място: Сливен
Архитект: Димитър Кавалджиев
Години: 1937 - 1940GPS координати:42.68086394887054,26.318429723639195
Виж картата
1 - STOILOVA, Ljubinka “Regionalismus contra Moderne” [Между родното и модернизма], Der Architekt, Zeitschrift. des BDA, Bonn, 1 (Januar 1998): 34-38.

Локация