Лиляна Патева - Босева

Ранни години и образование

Родена през 1913 година в Бургас. Майка ѝ Жени Патева е активист за правата на жените в България.

Обща информация и детайли


Учи архитектура в Дрезден
- Портретът е рисуван от Мара Цончева и показан на XVI ОХИ през 40-те