Междувоенното време

Междувоенните години са особено интересни в културно отношение. В този раздел може да прочетете за специфики от периода, свързани с културата и изкуствата, архитектурата в отделни нейни аспекти и т.н.