Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството

Тип сграда: Обществени сгради
Град / Населено място: София
Архитект: Виктория Ангелова-Винарова
Години: 1926 - 1930

адрес: пл. „Петко Р. Славейков“ 4, София
конкурсен проект: 1926 г.,
строителство: 1926-30 г.

GPS координати:42.69170362650071,23.32415211399689
Виж картата

Описание


Сградата представя стилистическите търсения на средата на 1920-те, когато все още се наблюдава паралелно съществуване на различни стилови отгласи, в комбинация с атрибутите на една представителна обществена сграда - подчертан тържествен главен вход, препратки към неокласиката и др. Скулптурните групи са дело на Кирил Шиваров, Мина Иванов и Стефан Пейчев. През следващите десетилетия сградата е разширявана на два пъти в югоизточна посока.

Локация