Министерство на финансите

Тип сграда: Обществени сгради
Град / Населено място: София
Архитект: Мария Сапарева
Години: 1932 - 1934

адрес: ул. "Г. С. Раковски" 102, на ъгъла с ул. "Славянска"

GPS координати:42.69387036849083,23.32804308410046
Виж картата

Описание


Сегашната сграда е изградена на два етапа - основната част е построена през 1932-34 година, а задното крило - преди 1945 г.
- фиш към ДОКОМОМО, изработен от д-р арх. Любинка Стоилова - https://www.academia.edu/37808069/Ministry_of_Finance_in_Sofia_1932_34_Docomomo_register_fiche_1998_

Локация