Минна дирекция

Тип сграда: Обществени сгради
Град / Населено място: Перник
Архитекти: Коста Николов, Илия Попов
Година: 1932

Година на откриване: 1932

GPS координати:42.609079,23.030135
Виж картата

Описание


В стилистично отношение сградата е смесица между различни препратки към неоренесанс, ар деко, неоготика, националромантизъм и др. Главното фоайе е решено с централно разположено монументално стълбище, разклонено на 2, като цокълните облицовки са изпълнени от различни видове мрамор. Пространството се осветява от 2 вертикално начленени прозореца със заострен свод, като мотивът е повторен и на други места в различни негови вариации. Таваните са покрити с гипсови щукатури. Главната зала е разположена централно по оста на основното стълбище и се осветява от двете ѝ страни по редици тесни и високи проорци със заострени върхове. Облицована е с текстилни тапети. Сградата е изключително добре запазена в своя автентичен вид.

Локация