Михаил Пушкаров


отвън
Търговска гимназия (дн. Национална финансово-стопанска гимназия)
Макар да не принадлежи изцяло към естетиката на модернизма, сградата е пропита от духа на естетическите и пластически търсения на 1920-те и началото на 1930-те.
Архитекти: Михаил Пушкаров, Никола Костов
Град / Населено място: София