bg

Морската градина, входен портал

Тип сграда: Парково оформление
Град / Населено място: Варна
Архитект: Георги Попов
Година: 1939GPS координати:43.203648,27.922251
Виж картата
Информационен регистър на варненското недвижимо културно наследство: www.varnaheritage.com

Локация