Мъжки френски колеж „Св. св. Кирил и Методий”

Тип сграда: Училища
Град / Населено място: София
Година: 1934

днес Факултет по математика и информатика на Софийския университет
адрес: бул. "Джеймс Баучер" 5, кв. Лозенец

GPS координати:42.67423550324537,23.33020904823891
Виж картата

Описание


За съжаление тази сграда с изключително високи художествени качества е компрометирана преди около 15-20 години като е надстроена с анахроничен мансарден етаж, върху фасадата ѝ е приложена неуместна полихромна цветова схема, всичките автентични дограми са подменени с нови с произволен растер, а пред входа е поставена груба козирка.

Локация