Народна банка - Велико Търново

Тип сграда: Банка
Град / Населено място: Велико Търново
Архитект: Христо Пешев
Година: 1937

проект: 1937

GPS координати:43.08318279920651,25.633354662520055
Виж картата

Описание


Много често сградите на БНБ, строени през 1930-те, са с много ясно отличими характеристики: строга фасада, каменна облицовка, куловиден (почти винаги ъглов) обем, тесни и високи прозорци, препращащи към древността елементи (в случая: бифории) и др.

Локация