Нашата дейност

снимка
01.07.2022 г.
Изложба Frau Architekt./Госпожо архитект,
Гьоте-институт България и Фондация „Български архитектурен модернизъм“ представят изложбата „ГОСПОЖО АРХИТЕКТ,“ псоветена на двадесет любопитни портрета на жени
Виж още
От вестибюла до плоския покрив
16.05.2022 г.
2022: От вестибюла до плоския покрив
Жилищната архитектура като най-масова е онази, при която в сравнително чист вид може да се изведе оценка как, кога, защо и до каква степен се усвояват у нас принципите на модернизма в годините между двете световни войни.
Виж още
Позиция във връзка с бъдещето на приемното здание на Терминал 1 на Летище София
02.07.2020 г.
Позиция във връзка с бъдещето на приемното здание на Терминал 1 на Летище София
Смятаме, че зданието е ярък образец на архитектурата от периода между двете световни войни и би следвало да бъде запазено и възстановено в автентичност поради ценността му както от естетическо-художествена гледна точка (заради причисляващата го към образците на модернизма архитектура и художествените произведения в интериор), така и като ценен фрагмент от историята на българската авиация и икономически живот.
Виж още
Позиция във връзка с планирано надстрояване на къщата на проф. Симеон Велков
17.03.2020 г.
Позиция във връзка с планирано надстрояване на къщата на проф. Симеон Велков
Къщата е и особено рядък и добре запазен пример от периода за свободностояща в имот жилищна сграда с двор в София. През 30-те години все повече се налага сключеното застрояване, което я прави още по-ценна в автентичния ѝ вид.
Виж още
За комплекс „България“ в София
04.12.2019 г.
За комплекс „България“ в София
Сградата на комплекс „България“ е един от най-ценните архитектурни образци в историята на България. Проектът на изявените във времето между Първата и Втората световна войни архитекти Иван Данчов и Станчо Белковски от 1934 г. е показателен за своеобразния връх в културното развитие, което българското общество достига през 1930-те години.
Виж още
За Немското училище в Бургас
04.12.2019 г.
За Немското училище в Бургас
Надяваме се Община Бургас, като инвеститор и основен контрольор на проекта за създаването на комплекс за съвременно изкуство, да отчете високата естетическа стойност и на сградата на бившето Немско училище. Издигнатата през 1936 година сграда по проект на едни от най-изтъкнатите български архитекти Станчо Белковски и Иван Данчов е сграда от европейски мащаб, която може да бъде поставена в авангарда на архитектурните тенденции от периода.
Виж още
Проект Пътуваща изложба „Български архитектурен модернизъм. Образци от 1920-те, 1930-те и 1940-те“
04.12.2018 г.
2017-18: Проект Пътуваща изложба „Български архитектурен модернизъм. Образци от 1920-те, 1930-те и 1940-те“
Пътуващата изложба „Български архитектурен модернизъм. Образци от 1920-те, 1930-те и 1940-те години“ е първата сериозна акция на групата в общественото пространство. За изложбата беше направен подбор на над 30 представителни сгради от периода от разнообразни географски места и от различни типове – както обществени сгради, така и частни домове, индустриална архитектура и образци от религиозната архитектура.
Виж още
За „Парахода“ в Ямбол
02.07.2018 г.
За „Парахода“ в Ямбол
Мнение в подкрепа на предложението за обявяване на къща „Парахода“ – къщата на д-р Добри Стефанов на адрес ул. „Йордан Йовков“ № 25  в град Ямбол – за културна ценност.
Виж още
За бившата Мъжка гимназия в Бургас
23.10.2017 г.
За бившата Мъжка гимназия в Бургас
Сградата на Профилираната гимназия по романски езици „Г.С. Раковски“ и ППМГ „Академик Никола Обрешков“ (бивша Мъжка гимназия) е един от ценните образци на архитектурния модернизъм от периода между двете световни войни в Бургас.
Виж още