Никола Овчаров

Обща информация и детайли


Общински архитект към Община Пловдив през 30-те години